Direct naar content

Polikliniek Jong Kristal

Op de Polikliniek Jong Kristal behandelen we elke dag kinderen en jongeren tussen de 4 en 25 jaar met psychiatrische klachten en een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun gezinnen.

Je kind heeft bijvoorbeeld last van boosheid, angsten, somberheid of trauma’s. Jij als ouder/verzorger of school (vaak speciaal onderwijs) kan ook problemen ervaren. Zo kan er veel ruzie zijn in jullie gezin, of gaat het niet goed op school/dagbesteding. Wanneer je kind een LVB heeft, betekent dit dat je kind dingen moeilijk vindt die voor anderen gemakkelijker zijn. Zoals leren of plannen maken, met vrienden omgaan of problemen oplossen. Daardoor kan de ontwikkeling van je kind vertraging oplopen thuis, op school, in de sociale omgang of de vrije tijd.

Waar komen de problemen van je kind vandaan?

We beginnen meestal met  onderzoek, zodat we beter kunnen begrijpen waar de klachten van je kind vandaan komen. Misschien heeft je kind in het verleden iets meegemaakt? Misschien wordt er thuis of op school/dagbesteding teveel van je kind gevraagd? Of is er een andere reden? We gaan ervan uit dat er altijd een samenhang is tussen de klachten van je kind en de omgeving. Samen gaan we op zoek naar wat het op dit moment moeilijk maakt. En we kijken ook naar dát wat juist goed gaat. Daarom richt ons onderzoek en de behandeling zich naast het kind ook altijd op ouders/het gezin en op school/dagbesteding.

Wat houdt het in?

Na het onderzoek maken we samen een herstelplan om verder te komen. Onze diagnostiek en behandeling is gericht op het functioneren van het kind maar ook op de omgeving (ouders/verzorgers en school/dagbesteding). Om dingen te veranderen bij het kind met een LVB is aanpassing van de omgeving vaak de beste ingang. Daarom geven we uitleg over wat er bij het kind speelt, bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme, de LVB of hechtingsproblematiek. Dit noemen we de kindfactoren. Daarnaast praten we over wat je kind kan helpen en ook over de dingen waardoor je kind stress ervaart. Daarna maken we samen een plan van aanpak gericht op je kind, op thuis en op school/dagbesteding. We werken hierbij vaak samen met andere hulpverleners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere zorgorganisaties.

Wat kunnen jullie bereiken?

In de meeste gevallen zorgt de behandeling ervoor dat de problemen van je kind minder worden. Toch blijven er soms klachten over. Dan zoeken we samen met jullie naar hoe daar het beste mee om te gaan.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 071 890 88 88 of stuur een mail naar info@rivierduinen.nl.

Veelgestelde vragen

GGZ Rivierduinen is lid van het landelijk Kenniscentrum LVB