Direct naar content

Begeleid Zelfstandig Wonen

Als je ernstige psychiatrische klachten hebt, kan volledig zelfstandig wonen lastig zijn. Het team Begeleid Zelfstandig Wonen biedt ondersteuning en coaching bij jou thuis. Dit wordt ook wel ‘ambulante begeleiding’ genoemd. Met onze ondersteuning kun je toewerken naar meer zelfstandigheid en herstel. Hoe complex je situatie ook is en hoe lang het ook duurt, wij coachen je om (weer) te zien en te ervaren wat je wél kunt.

Wat houdt het in?

Ons team Begeleid Zelfstandig Wonen geeft herstelgerichte ondersteuning en coaching zodat je zo zelfstandig mogelijk verder kan. De ambulante begeleider komt regelmatig bij je thuis. Hoe vaak de begeleiding komt, hangt af van je wensen en van de indicatie die je hebt gekregen. De begeleider stelt samen met jou een herstelplan op, dat is afgestemd op je eigen specifieke situatie, wensen en ondersteuningsvragen. Je leest meer in deze brochure over Begeleid Zelfstandig Wonen.

Wat kun je bereiken?

Bij Begeleid Zelfstandig Wonen ligt de nadruk op jouw
herstel.

  • Met onze ondersteuning/coaching bereik je
    meer stabiliteit op het gebied van gezondheid,
    wonen en werken.
  • Je leert om te gaan met je psychische kwetsbaarheid en je staande te houden inde maatschappij. Dat doen we stap voor stap.
  • Samen onderzoeken we welke doelen je wilt bereiken en wat je belangrijk vindt in het leven. Hoe je bijvoorbeeld zelf invulling wil en kan geven aan je rol als ouder, partner of werknemer.

Snel naar