Direct naar content

Proud2Bme

Proud2Bme.nl is de grootste online hulpsite van Nederland en België voor mensen met eetstoornissen zoals Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en eetbuien.

Proud2Bme is er voor iedereen die worstelt met het zelfbeeld, eten en alles wat daar mee te maken heeft.  Je bent niet alleen. Hier vind je dagelijks nieuwe blogs en interviews over eetproblemen, psychische problemen, gezondheid, gezond eten en zelfacceptatie.

Via het forum en de dagelijkse chat kan je in contact komen met lotgenoten. En je kunt steun krijgen van ervaringsdeskundigen en professionals voor jouw problemen.

Snel naar