Direct naar content

Psychiatrische Eerste Hulp

De Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) is een locatie in Leiden waar een gesprek met de crisisdienst plaats kan vinden als dat thuis niet kan. DE PEH is net als de crisisdienst 24/7 geopend.

De PEH is een veilige plek waar we je naar toe brengen als je in een crisis zit en je acuut niet meer kunt blijven in je eigen situatie. Bijvoorbeeld omdat je een gevaar vormt voor jezelf of voor anderen. Hier kun je even tot rust komen. Want als je ernstig in de war of in paniek bent, word je het liefst niet naar een politiebureau gebracht.

Wat gebeurt er op de Psychiatrische Eerste Hulp?

De crisisdienst gaat met je in gesprek om te kijken wat er aan de hand is en welke zorg je nodig hebt om de crisis af te wenden. De behandeling is bij voorkeur thuis. Bijvoorbeeld een intensieve thuisbehandeling. Soms is een intensieve dagbehandeling nodig. Als het niet anders kan, is een tijdelijke opname in één van onze klinieken nodig.

Overleg met familie/naasten en zorgverleners

We overleggen ook met de mensen van wie jij misschien al zorg krijgt. Bijvoorbeeld je huisarts, begeleider of psychiater. En natuurlijk betrekken we je familie of andere naasten. Want zij kennen jou vaak het beste. Ook voor hen is het een moeilijke en onzekere situatie.

Snel naar

Veelgestelde vragen