Direct naar content

Hulp bij jou thuis

Bij Intensive home treatment (IHT) krijg je maximaal 6 weken hulp thuis of via afspraken op locatie van ons IHT-team. Het maakt deel uit van ons zorgaanbod voor mensen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.

In de weken volgend op een crisis, kunnen je klachten nog sterk wisselen. Herstel gaat met ups en downs. Soms worden de klachten van je psychische probleem plots erger. Je verliest de controle over je gedachten en gevoelens. De dag of nacht zijn moeilijk door te komen en een opname is dan heel dichtbij.

In zo’n situatie bieden we jou veiligheid en begeleiding, in je eigen vertrouwde omgeving. Dit geeft rust in een situatie die al moeilijk genoeg is. Ook voor je naasten is het vaak zoeken hoe ze jou het beste kunnen helpen. Daarom worden zij ook regelmatig betrokken bij gesprekken.

Wat gebeurt er bij Intensive home treatment?

In ons IHT-team werken een psychiater, verpleegkundig specialisten, artsen, psychologen en verpleegkundigen samen. Zij kijken eerst goed welke hulp jij nodig hebt. Waar het kan, betrekken zij daar ook je familie en naasten bij. Want zij kennen jou het beste.

Daarna gaan we meteen met jou aan het werk zodat jij je balans weer terug kunt vinden. Bijvoorbeeld door structuur in je dag aan te brengen. Of je medicijnen aan te passen. We kijken ook samen of er nog andere knelpunten zijn, bijvoorbeeld in jouw dagelijkse structuur, wonen of financiën. En we maken een plan waarbij je leert hoe je een crisis aan ziet komen. En wat jij en je naasten kunnen doen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Zo krijg jij zicht op de factoren die hebben geleid tot een crisis en helpt dit een eventuele volgende crisis hopelijk te voorkomen.

Als het moet komen we meerdere keren per dag of week langs. Als begeleiding thuis onvoldoende effect heeft, kan ook nog acute dagbehandeling worden ingezet. Als het weer beter gaat, kun je andere behandelingen gaan volgen. Bijvoorbeeld via onze poliklinieken.

Snel naar

Veelgestelde vragen