Direct naar content

Word lid

Als lid van de Cliëntenraad kun je kiezen voor activiteiten of specifieke onderwerpen waar je je kortere of langere tijd, samen met anderen mee bezig wilt houden. We horen graag of iets je aanspreekt.

Een greep uit onze activiteiten:

  • Afdelingsbezoek. In alle klinieken en woonhuizen van Rivierduinen worden huiskamergesprekken gehouden. De cliëntenraad sluit hier regelmatig bij aan om signalen op te halen. De grotere huizen hebben vaak een eigen bewonerscommissie, die namens alle bewoners met het management overlegt. Voor een overzicht van deze commissies: https://clientenraden-rivierduinen.nl/.
  • Financiële commissie. Ieder kwartaal worden de meest recente cijfers met de Financieel Directeur besproken en jaarlijks wordt advies gegeven over de jaarrekening en de begroting.
  • Wachttijden. Soms maandenlange wachttijden lijken een gegeven in de ggz. De cliëntenraad denkt mee over maatregelen om de wachttijd te verkorten en adviseert over een aanbod aan alternatieve bezigheden (cursussen e.d.) om de wachttijd te overbruggen.
  • Inzet ervaringsdeskundigen. De zorg van Rivierduinen richt zich op ‘herstel’. Onderdeel hiervan is de inzet van ‘ervaringsdeskundigen’. Dat zijn mensen die cursussen hebben gevolgd om hun eigen cliënt-ervaring in de ggz om te zetten in breder gedeelde ‘ervaringskennis’. Cliënten hebben veel baat bij een gesprek met een ervaringsdeskundige lotgenoot. De cliëntenraad wil dat iedere cliënt makkelijk in contact kan komen met een ervaringsdeskundige.
  • Wet Verplichte GGZ. Voor sommige cliënten is verplichte zorg een schrikbeeld, voor anderen biedt het een cocon van veiligheid. Vanuit dit dubbele perspectief denkt de cliëntenraad mee over preventie ( bijv. het opstellen van een crisiskaart) en de juiste manier om verplichte zorg toe te passen.
  • Promotie. Door strenge regels rond de privacy kunnen cliëntenraden niet makkelijk rechtstreeks in contact komen met hun achterban. Daarom leggen we overal folders neer, soms ook een nieuwsbrief. We organiseren ‘Meet&Greet’ voorlichtingsbijeenkomsten (A/G), jaarlijks een symposium over een actueel thema (CCR) en we nemen deel aan spiegelgesprekken met groepen cliënten (L/Z). Daarbij staan we met een kraampje op informatiemarkten van Rivierduinen en de ketenpartners (DBL). En we houden onze eigen pagina op deze site actueel. Helpende handen zijn overal van harte welkom.