Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/Psycholoog/Ambulant Psychiatrisch Hulpverlener (24-32 uur p.w.)

Functie

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/Psycholoog/Ambulant Psychiatrisch Hulpverlener (24-32 uur p.w.)

Omschrijving

Het Jeugd en gezinsteam (JGT) Katwijk is een team dat  bestaat uit medewerkers vanuit Cardea, het Raamwerk, Kwadraad, Curium, MEE, Rivierduinen en voormalig BJZ toegang en maakt deel uit van het Centrum van Jeugd en Gezin in het kwadrant in Katwijk.

Het doel van het JGT is om ouders, kinderen en jongeren met matige tot ernstige opvoed- en opgroeiproblemen op maat te kunnen helpen, door de juiste deskundigheid vanuit het team in te zetten en te doen wat nodig is. Het JGT werkt wijkgericht waardoor de lijnen met scholen, huisartsen en andere professionals in de wijk kort zijn.

Het team is zelf organiserend met ondersteuning van een coach. Wij hebben o.a. casuïstiek, teamvergadering, intervisie, scholing en methodisch werken zelf georganiseerd.

Wat doen wij?

Wij bieden ambulante hulpverlening aan gezinnen en kinderen/jongeren die hulp nodig hebben en een hulpvraag hebben. De geboden hulp is gericht op het versterken van de eigen kracht van de gezinnen en hun omgeving. Wij werken vanuit de volgende methodes:

 • Gezin Centraal
 • Sociale netwerk strategieën.
 • Signs of Safety

Indien nodig kunnen wij specialistische zorg inschakelen als onze zorg niet voldoende blijkt. Wij blijven dan wel zorg dragen voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden ondersteuning. Ouders, kinderen/jongeren en betrokken voorzieningen hebben te maken met één contactpersoon binnen het JGT.

Wij geven consultatie en advies. Wij denken mee met- en versterken professionals die in de basisvoorzieningen werkzaam zijn. Denk hierbij aan scholen, huisartsen, kinderopvang, wijkagent.

Het JGT kan:

 • Ambulante zorg verlenen (zowel gezinsbegeleiding als individuele coaching)
 • Basis diagnostiek leveren
 • 1Gezin1Plan en zorgcoördinatie uitvoeren
 • Rechtstreeks jeugdhulpspecialisten inschakelen
 • Zo nodig aanmelden bij Jeugdbeschermingstafel voor onderzoek bij de RvK.
 • Consultatie en advies geven

Profiel Jeugd- en gezinswerker :

 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en durft kritisch te zijn. Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken, neemt initiatief.
 • Je bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij het werken in het zogenaamde T-profiel; ieder teamlid wordt zowel generalist als specialist.
 • Je bent bekend met de meldcode en kunt hiernaar handelen
 • Je bent een teamspeler. Je deelt kennis graag met teamleden en leert ook graag van hen. Je werkt in dienst van het geheel.
 • Je hebt theoretische kennis van psychiatrische problematiek zoals ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek die kunnen voorkomen bij kinderen/jongeren. Je kan aantonen dat je deze kennis afgelopen jaren bij hebt gehouden. Daarnaast kan je deze kennis omzetten in een plan van aanpak en dit overbrengen aan het gezinssysteem en het team. 
 • Je werkt doelgericht en weet door theoretische kennis en praktijkervaring met elkaar te verweven wanneer je welke hulp kan inzetten. Daarbij lever je maatwerk en houd je altijd oog voor de cliënt. Je bent in staat om aan te sluiten bij ouders, kinderen  en jongeren om een zo goed mogelijk hulpaanbod te doen. Van regie bij de klant laten tot het bewaken van de veiligheid.
 • Relevante werkervaring binnen de ambulante GGZ is een pré
 • Ervaring met het werken met gezinnen als systeem (gezinsbehandeling/ gezinsbegeleiding) is gewenst.
 • Beroepsregistratie is verplicht.

Je komt formeel in dienst bij GGZ Rivierduinen en wordt vervolgens gedetacheerd naar het JGT team.

Het betreft een contract  voor een jaar,  met de mogelijkheid tot verlenging.

Heb je interesse in maatschappelijk verantwoord werk? Wij geven je de ruimte en het vertrouwen om de zorg op jou manier in te vullen. Je krijgt een contract conform de CAO GGZ. Voor beide functies geldt schaal 55. Voor de functie van basispsycholoog geldt schaal 60.

Interne kandidaten van GGZ Rivierduinen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd behouden bij aanstelling in deze functie hun vaste aanstelling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janine La Grand, 0654292483 of j.lagrand@jgthollandrijnland.nl 

Voor in diensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Print

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu