Manager Algemene Zaken (24-32 uur p.w.) voor de Crisisdienst Buiten Kantooruren (BuKa)

Functie

Manager Algemene Zaken (24-32 uur p.w.) voor de Crisisdienst Buiten Kantooruren (BuKa)

Omschrijving

Afdeling Crisisdienst

De medewerkers van de Crisisdienst bieden patiënten, hun familie en verwijzers zorg en advies in ingrijpende situaties als de nood het hoogst is, de patiënt het meest kwetsbaar is en de zorgen van alle betrokkenen groot zijn. Het gaat vaak om situaties waarbij de psychiatrie zichtbaar is in de maatschappij en waarbij nauwe samenwerking met maatschappelijke – en zorgpartners nodig is.

Zowel de zorg als de patiënten van de Acute psychiatrie zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de politiek en krijgen veel aandacht van de media. De Crisisdienst BUKA is dan ook het visitekaartje van GGZ Rivierduinen buiten kantoortijden; een eerste kennismaking met de GGZ en een vangnet in noodgevallen.

De Manager Behandelzaken is samen met de Manager Algemene Zaken integraal verantwoordelijk voor de Crisisdienst Buiten Kantooruren (BuKa) voor het gehele werkgebeid van GGZ Rivierduinen en rapporteren aan de Directie BuKa.

In- en externe veranderingen, zoals ambulantisering en toenemende ketensamenwerking, en de financiele druk op de GGZ vragen om een Rivierduinenbrede werkwijze en inrichting van de Acute Psyciatrie. De vraag naar 7 x 24 uur acute psychiatrische beoordelingen in  ons werkgebied groeit. Deze nieuwe Crisisdienst BuKa moet in de praktijk verder ontwikkeld worden. Vraag en inzet zullen steeds op elkaar afgestemd moeten worden.  

Profiel

 • HBO+ werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfsvoering, of een HBO gezondheidszorg, aangevuld met een opleiding management en organisatie en ervaring met leidinggeven
 • Kennis van en inzicht in organisatieverandering en projectmatig werken
 • Kennis van de GGZ en in het bijzonder van de Acute Psychiatrie
 • Geeft op een stimulerende en motiverende wijze sturing en begeleiding aan medewerkers die hun 'hoofdtaak' elders binnen de organisatie hebben en is resultaatgericht (Leidinggeven)
 • Vertaalt doelen van de organisatie naar concrete activiteiten gericht op resultaat (Resultaatgerichtheid)
 • Beschikt over die sociale vaardigheden die nodig zijn voor het opbouwen en onderhouden van diverse externe relaties die van belang zijn voor de eigen organisatie (Extern functioneren)
 • Heeft het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel/resultaat ook als deze niet direct van belang is voor het eigen team (Effectief samenwerken)
 • Gefocust op effectiviteit, kwaliteit, continuïteit, rust en resultaat (Persoonlijk functioneren)

Werkzaamheden

 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede zorg en een (financieel) gezonde bedrijfsvoering
 • Je activeert en onderhoudt zowel in- en externe relaties gericht op het versterken van de ketenzorg
 • Je zet op efficiënte wijze personeel en middelen in en voert het personeelsbeleid uit
 • Je geeft leiding aan medewerkers die hun 'hoofdtaak' elders in de organisatie hebben
 • Je levert een actieve bijdrage aan GGZ Rivierduinen brede vraagstukken in de zorgfunctie Acute Psychiatrie
 • Samen met de Manager Behandelzaken monitoren en evalueren van de nieuwe Crisisdienst BuKa

De organisatie

Met de expertise van ruim 2200 professionals bieden wij als GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. GGZ Rivierduinen staat bekend om haar totaalaanbod aan zorg; een centrum voor kinder- en jeugdzorg en drie landelijk opererende specialistische centra.

Onze missie van GGZ Rivierduinen “Beter binnen Bereik” is gebaseerd op de zorg die wij bieden voor onze patiënten: herstel van patiënten, de kwaliteit van zorg en de (fysieke) bereikbaarheid en toegankelijkheid die daarbij hoort. Momenteel bevinden we ons in een transitie waarin wij op basis van onze missie de herstelvisie meer concreet vormgeven. Onder het motto “Herstel binnen Bereik” sluiten we ons aan bij de landelijke beweging ‘herstel voor iedereen’ met als resultaat 30% meer herstel voor onze patiënten, in 30% minder afhankelijkheid van de zorg en in 30% toename van het aantal patiënten dat op een bevredigende wijze kan meedoen in de samenleving.
Is herstelgerichte zorg jouw tweede natuur en wil jij bijdragen aan deze resultaten? Dan zoeken wij jou!

Het aanbod

Als Manager Algmene Zaken bij GGZ Rivierduinen bieden wij jou een uitdagende rol in een vooruitstrevende organisatie.
Verder bieden wij jou:

 • Een marktconform salaris tussen € 2749 – € 4287 (FWG 60) op basis van 36 uur per week;
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris en overige aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een keuze tussen twee aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekeringen bij IZZ of Zorg & Zekerheid;
 • Het “meerkeuze arbeidsvoorwaardensysteem” (bijv. bij kopen extra verlof, aanschaf fiets, tegemoetkoming vakbondslidmaatschap, bedrijfsfitness etc.);
 • Het Leer- en Ontwikkelcentrum Rivierduinen (LORD), waarbij je de mogelijkheid hebt tot het volgen van zorginhoudelijke scholingsprogramma’s en E-learningmodules voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Contactinformatie

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via de solliciteerbutton. Heb je vragen? Neem dan contact op met Wouter Zegveld, Directeur Algmene Zaken 06-52 30 06 94 of e-mail w.zegveld@rivierduinen.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Danitscha Mahadew, a.i. recruiter via 06-40 98 77 08 of stuur een e-mail naar d.mahadew@rivierduinen.nl

 

Print

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu