Manager algemene zaken (32 - 36 uur p.w.) Kliniek Medium Care, Poli Ouderen en IHT

Functie

Manager algemene zaken (32 - 36 uur p.w.) Kliniek Medium Care, Poli Ouderen en IHT

Omschrijving

Afdeling

De Manager Algemene Zaken is samen met de Manager Behandelzaken integraal verantwoordelijk voor het team ambulant poliklinische psychiatrie (20 fte), de Medium Care opname kliniek voor ouderen/volwassenen (24 fte) in Leidschendam en het team intensive home treatment (IHT) 6 fte.

In de polikliniek in Zoetermeer en Leidschendam bieden we zorg om de stoornis op te heffen of zodanig te verminderen dat de cliënt zijn leven weer op eigen kracht naar tevredenheid kan inrichten. Er wordt voor ongeveer 3 - 4 mln euro zorg geleverd.

Profiel

 • HBO+ werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfsvoering, of een HBO gezondheidszorg, aangevuld met een opleiding management en organisatie en ervaring met leidinggeven
 • Kennis van en inzicht in organisatieverandering en projectmatig werken
 • Kennis van de GGZ en in het bijzonder van de Poliklinische GGZ
 • Geeft op een stimulerende en motiverende wijze sturing en begeleiding aan medewerkers gericht op resultaat en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers (Leidinggeven)
 • Vertaalt doelen van de organisatie naar concrete activiteiten gericht op resultaat (Resultaatgerichtheid)
 • Beschikt over die sociale vaardigheden die nodig zijn voor het opbouwen en onderhouden van diverse externe relaties die van belang zijn voor de eigen organisatie (Extern functioneren)
 • Heeft het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel/resultaat ook als deze niet direct van belang is voor het eigen team (Effectief samenwerken)
 • Gefocust op effectiviteit, kwaliteit, continuïteit, rust en resultaat (Persoonlijk functioneren)

Werkzaamheden

 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede zorg en een (financieel) gezonde bedrijfsvoering
 • Je activeert en onderhoudt zowel in- en externe relaties gericht op het versterken van de ketenzorg
 • Je zet op efficiënte wijze personeel en middelen in en voert het personeelsbeleid uit
 • Je geeft groepsgericht en coachend leiding aan medewerkers en stuurt op resultaat en ontwikkeling
 • Je levert een actieve bijdrage aan GGZ Rivierduinen brede vraagstukken in de zorgfunctie Poli   

Reageren

Heb je interesse in deze functie, dan vragen wij je belangstelling kenbaar te maken door het sturen van een motivatiebrief en cv via de vacaturesite van Rivierduinen. De selectieprocedure zal bestaan uit een brievenselectie en selectie- en adviesgesprekken. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. De advertentie wordt zowel in- als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.

Interne kandidaten van Rivierduinen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd behouden bij aanstelling in deze functie hun arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Voor vragen en informatie over deze functie of over onze organisatie kun je contact opnemen met drs. Dymphna van Ravesteyn, directeur algemene zaken GGZ Rivierduinen. Dat kan per telefoon (06-22339861) of per mail (d.vanravesteyn@rivierduinen.nl)

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd, met een concernaanstelling bij GGZ Rivierduinen. Gezien de organisatorische ontwikkelingen binnen Rivierduinen streven wij naar optimale mobiliteit en brede inzetbaarheid van haar medewerkers. Van managers verwacht Rivierduinen dat zij hierin een voorbeeldfunctie vervullen en flexibel inzetbaar zijn binnen het hele concern. Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Wij stellen het zeer op prijs als je online solliciteert. Je kunt reageren op deze vacature zolang deze online staat.   

Voor indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Print

                                       

Beter binnen bereik
Skip menu