Direct naar content

Voorlichtingsavond voor GGZ-mantelzorgers

  • Bijeenkomsten

Op maandag 3 juli van 19.30 tot 21.30 uur organiseert GGZ Rivierduinen een gratis informatieavond voor familie en naasten van een volwassene met een psychische kwetsbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats in het Rijnveste-gebouw aan de Sandifortdreef 19 in Leiden en duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Leven met een naaste met een psychische kwetsbaarheid kan ingrijpend zijn. Het kan zorgen voor conflicten, overbelasting, machteloosheid en eenzaamheid. Iedereen die dit herkent, informatie wil ontvangen of in contact wil komen met anderen kan zich aanmelden voor de voorlichtingsavond op 3 juli.

Tijdens de voorlichtingsavond is er ruimte voor onderling contact en wordt er informatie gegeven over verschillende thema’s. De avond wordt begeleid door deskundige medewerkers van Rivierduinen thema’s.

Aanmelden

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Je kunt een mail sturen naar preventie@rivierduinen.nl onder vermelding van ‘Voorlichting naasten’. Kijk voor andere cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten op www.rivierduinen.nl/preventie

Gerelateerde artikelen