Direct naar content

Welk aanbod heeft Rivierduinen?

We doen breed diagnostisch onderzoek en we bieden diverse therapieën zoals  traumatherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), PMT, vaktherapie drama, systeemtherapie, ouderbegeleiding thuis, ouder-kindtherapie (Theraplay), medicamenteuze behandeling,  en psycho-educatie aan ouders, familie en school/dagbesteding.