Direct naar content

Wat is het proces van aanmelden tot start behandeling bij Eetstoornissen Ursula?

1. Aanmelding

Je hebt voor je aanmelding altijd een verwijzing nodig van een huisarts of huidige behandelaar. Daarnaast is het belangrijk dat we veel informatie over jou en jouw eventuele eerdere behandelingen krijgen. Ook vul je een vragenlijst en toestemmingsverklaring in. Deze vind je onderaan de pagina ‘Contact en aanmelden’.

2. Kennismakingsgesprek

Het doel van het kennismakingsgesprek is meer inzicht te krijgen in de aard en de ernst van jouw problemen en van je hulpvraag. Je mag altijd iemand meenemen naar het intakegesprek.

Een familielid, vriend of naaste kan niet alleen een goede steun voor je zijn, maar ook een bijdrage leveren aan je herstelproces. Als je dat wil, betrekken we deze persoon bij het hele behandeltraject. Bij jeugd betrekken we de ouders/verzorgers altijd bij het traject.

Naast dit kennismakingsgesprek zal, zo nodig, jouw algemene lichamelijke conditie onderzocht worden en wordt bekeken of er sprake is van lichamelijke klachten ten gevolge van de eetstoornis.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

3. Indicatiestelling

Een team van deskundigen bekijkt welke behandeling wij jou adviseren. Daarna gaan we met jou (eventueel samen met je partner, gezin of ouders) in gesprek over dit advies in combinatie met jouw hulpvraag, om tot een indicatie te komen van de behandeling die het best bij jou past.

Jouw huisarts en/of behandelaar brengen wij op de hoogte van het resultaat van deze gesprekken.

Als een behandeling bij ons niet zinvol lijkt, verwijzen wij je naar een andere instelling of terug naar je huidige behandelaar.

4. Persoonlijk herstelplan

Samen met je regiebehandelaar (en voor jongeren tot 18 jaar, je ouders) stel je behandeldoelen vast, die in jouw persoonlijk herstelplan worden vastgelegd. Op basis van dit plan neem je deel aan de behandeling die het best past bij jouw doelen.

De meeste behandelingen vinden groepsgewijs plaats, vaak met mensen met ook een eetstoornis. Herkenning en erkenning van deelgenoten en het samen met deelgenoten, therapeuten en ervaringsdeskundigen zoeken naar oplossingen, is een belangrijk onderdeel van het herstelproces voor veel cliënten. Afhankelijk van de omstandigheden, is soms individuele behandeling gewenst.

5. Behandeling

Welke behandeling je gaat volgen, is afhankelijk van je klachten. Onze visie op verandering is dat deze met name thuis plaatsvindt en niet in een behandelcentrum. Wij zijn er om dit herstelproces waar nodig te ondersteunen. In de eerste plaats gebeurt dat bij voorkeur thuis en poliklinisch. Tijdens je behandeling bekijken we of de zorg nog bij je past. Als bijvoorbeeld blijkt dat je intensievere behandeling nodig hebt, dan passen we dit aan.

6. Einde behandeling

Aan het einde van je behandeling vul je nog een keer de ROM* in en heb je een eindevaluatiegesprek met je behandelaar.

*ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Je wordt gevraagd voor aanvang, tijdens en bij afloop van de behandeling vragenlijsten in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij in de evaluatie van jouw behandeling. Daarnaast vinden we het belangrijk onze zorg te evalueren en waar nodig te verbeteren. Daarom worden de gegevens ook anoniem verwerkt door onze afdeling Onderzoek.