Direct naar content

Wat gebeurt er na een crisisbehandeling?

Tijdens de crisisbehandeling bespreken we ook samen wat er nodig is aan behandeling als de crisis eenmaal is afgewend. Soms is een vervolgbehandeling op de polikliniek of in het wijkteam nodig. Maar je kunt ook zelf oriënteren op hulp. Soms is behandeling door ons niet meer nodig en verwijzen we je naar de huisarts.