Direct naar content

Waarom is eetstoornissen Ursula erkend als TopGGZ-afdeling?

De afdeling Eetstoornissen Ursula van GGZ Rivierduinen voldoet aan de eisen die stichting TOPGGz stelt om dit keurmerk te mogen dragen. Dit betekent dat we hoog specialistische cliëntenzorg bieden in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.

Doelgroep TOPGGz

De meeste cliënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) of de basis of specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Maar voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg, is standaard behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Deze groep patiënten heeft hoogspecialistische zorg nodig. Naar schatting gaat het om 5% van alle mensen die in behandeling zijn in de Nederlandse ggz. Voor hen is TOPGGz bestemd.

Wat betekent dit voor jou?

  • Bij ons kun je terecht voor een second opinion, voor een advies over diagnose of behandeling of voor een innovatief behandelaanbod.
  • We kunnen je vragen om mee te doen aan onderzoek.
  • Alle TOPGGz-afdelingen hebben een bovenregionale functie. Dit betekent dat iedereen uit Nederland welkom is.

Lees meer over het keurmerk op de website van stichting TopGGZ.