Direct naar content

Verstrekking aan derde partijen

We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derde partijen als:

  • Dit noodzakelijk is om de afspraken en (behandel)overeenkomsten met je te kunnen uitvoeren;
  • een wettelijke verplichting ons dit voorschrijft;
  • je daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER).

De derde partijen met wie wij mogelijk, als op jouw situatie van toepassing, persoonsgegevens delen zijn:

  • Andere bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van GGZ Rivierduinen;
  • Software en IT leveranciers;
  • Partijen die de gegevens onderzoeken en analyseren voor onderzoek;
  • Verzekeraars;
  • Partijen die cookies aanleveren (zie Cookieverklaring).

We sluiten met deze partijen strikte contracten waarin we duidelijk vermelden welke persoonsgegevens er gedeeld worden en voor welke doeleinden ze zijn verstrekt, zodat jouw gegevens uitsluitend voor de afgesproken doeleinden worden gebruikt. Ook leggen we vast dat derde partijen zich dienen te houden aan beveiligingsmaatregelen en geheimhouding om jouw persoonsgegevens veilig te houden.