Direct naar content

Klachten

Als je een klacht wilt indienen over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Onderaan deze pagina staat op welke manieren je contact met ons kunt opnemen.

We pakken iedere klacht intern op en communiceren vervolgens verder met jou over de afhandeling van je klacht.

Als je ondanks onze afhandeling van je klacht van mening bent dat GGZ Rivierduinen je niet op de juiste manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.