Direct naar content

Het delen van gegevens met de De Nederlandse Zorgautoriteit

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht om informatie over de zorgvraagtypering met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te delen. De informatie over het zorgvraagtype wordt via een versleuteld bestand doorgegeven aan de NZa. Het bestand bevat geen herleidbare gegevens, zoals naam, adres of bsn. De NZa kan dus niet achterhalen bij welke persoon de informatie hoort.  Meer informatie over welke gegevens wel/niet worden aangeleverd, lees je in deze folder van de NZa.