Direct naar content

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch, zonder tussenkomst van een (natuurlijk) persoon een beslissing wordt gemaakt met behulp van persoonsgegevens die te herleiden zijn naar een (natuurlijk) identificeerbaar persoon. GGZ Rivierduinen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Er is sprake van profilering als een organisatie geautomatiseerd profielen opstelt van mensen door gebruik te maken van hun gegevens om vervolgens inzicht te krijgen in bepaalde kenmerken van die personen. GGZ Rivierduinen maakt geen gebruik van profilering.