Direct naar content

Cameratoezicht

Onze locaties en eigendommen worden op geselecteerde locaties van GGZ Rivierduinen, beveiligd met cameratoezicht. Hiermee garanderen we de veiligheid van onze cliënten, medewerkers, bezoekers, panden, terreinen en bedrijfsmiddelen.

De persoonsgegevens die we hierbij verwerken vallen onder de wettelijke grondslag van een door ons gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen hierbij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Foto- en videobeelden die de datum, het tijdstip en de locatie bevatten van waar en wanneer de opnamen zijn gemaakt.

Op de plekken waar cameratoezicht plaatsvindt wordt dit duidelijk aangegeven met behulp van bordjes. De beelden worden niet opgenomen of opgeslagen, tenzij dit het doel van bewaking dient (bijvoorbeeld in het geval van een incident). Beelden die zijn opgenomen worden niet langer dan 4 weken bewaard. Wanneer er een onderzoek naar een incident wordt ingesteld mogen de specifieke beelden ten behoeve van het onderzoek wel langer dan 4 weken worden bewaard. Na afronding van het onderzoek worden deze beelden alsnog vernietigd. Dit is uiterlijk 24 uur na afhandeling door de bevoegde instantie van het geconstateerde incident of strafbare feit.

In het geval dat er beelden worden opgenomen, worden deze opgeslagen op een beveiligde server. Het extern verstrekken van beeldmateriaal ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek gebeurt alleen wanneer er een schriftelijk verzoek van de Officier van Justitie wordt aangeleverd. Ook moet de Functionaris Gegevensbescherming hier expliciet zijn toestemming voor geven.

Medewerkers, cliënten en bezoekers hebben verschillende privacy rechten ten opzichte van de camerabeelden die gemaakt worden. Welke rechten dit zijn en voor het uitoefenen van deze rechten verwijzen we je naar het kopje ‘Jouw rechten’ in deze privacyverklaring.