Direct naar content

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Tenzij er volgens de wet een langere bewaartermijn noodzakelijk is.