Direct naar content

Als betrokkene heb ik de volgende rechten

 • Recht op beperking: 
  In sommige gevallen kun je ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij, als dit technisch mogelijk is.
 • Recht op intrekken van toestemming
  Als je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van door jou gegeven toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming op ieder moment weer in te trekken. *Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Verwerkingen die al zijn uitgevoerd voor intrekking, blijven geldig.
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien. Wanneer het gaat om inzage in jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur je ons een kopie van deze cookie. Je vindt deze terug in de instellingen van je webbrowser.
 • Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te corrigeren of aan te vullen als deze onvolledig of onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering: 
  Je hebt het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van je verwerken, verwijderen.
 • Recht op ontvangen van digitale persoonsgegevens:
  Je hebt het recht op de persoonsgegevens die van we van je verwerken in digitale vorm te ontvangen, zodat je deze gegevens kan hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie.

Recht op bezwaar
Ter aanvulling op de hierboven genoemde rechten vermelden wij dat je bezwaar kunt maken tegen een verwerking. Dit is mogelijk wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van de wettelijke grondslag van een taak van algemeen belang of een door ons gerechtvaardigd belang. Wil je bezwaar maken tegen een verwerking? Stuur ons dan een brief of e-mail. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina van deze privacyverklaring. Je kunt voor het doen van jouw verzoek de voorbeeldbrief ‘bezwaar specifieke situatie’ van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Gerechtvaardigd belang
Zoals hierboven aangegeven is het mogelijk dat wij van GGZ Rivierduinen jouw persoonsgegevens verwerken op basis van de wettelijke grondslag van een door ons gerechtvaardigd belang.

Er is sprake van een door ons gerechtvaardigd belang als is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 1. Ten eerste moet ons belang gerechtvaardigd zijn. Dit betekent dat dit belang in (algemene) wetgeving of ergens anders in het recht benoemd is als een rechtsbelang.
 2. Ten tweede moet de verwerking van jouw persoonsgegevens in deze concrete situatie noodzakelijk zijn om ons gerechtvaardigd belang te realiseren.
 3. Ten derde worden onze belangen, in de rol die wij hebben als verwerkingsverantwoordelijke en de privacyrechten die je heeft als betrokkene, tegen elkaar afgewogen. Hierbij houden wij rekening met de gevolgen die een verwerking op je heeft, de (beveiligings)maatregelen die we nemen tegen ongewenste gevolgen, de ernst van de inmenging op uw grondrechten en in hoeverre je kunt inschatten dat een verwerking nu, of in de toekomst zal plaatsvinden.

Bij verwerkingen die plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang wordt bovenstaande afweging zorgvuldig door ons gemaakt en gedocumenteerd.

Uitoefenen van uw rechten
Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten kunnen we je vragen om jezelf te identificeren. Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent, of om vast te stellen dat je gemachtigd bent om te beslissen over de persoonsgegevens aan wie deze toebehoren.

Verloop van uw verzoek
Als je ons een verzoek doet, sturen wij je vervolgens een bevestiging van ontvangst toe, waarin we aangeven binnen welke termijn we verwachten op je verzoek te reageren.

Deze termijn kan door ons worden verlengd met maximaal twee maanden om redenen die verband houden met de privacy rechten die van toepassing zijn of de complexiteit van jouw verzoek. Als deze termijn wordt verlengd ontvang je hier binnen de eerste maand bericht over.