Direct naar content

AD(H)D

Dit programma is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met de diagnose ADHD of ADD. Je leert je kind beter begrijpen en krijgt handvatten om in de opvoeding rekening te houden met je kind en zijn/haar diagnose. Je krijgt informatie over de verschillende kenmerken en uitingen van AD(H)D, veel voorkomen uitdagingen en behoeften. Verder wordt er stilgestaan bij jou als ouder. Het programma kan in vier tot acht weken worden doorlopen.