Klinisch herstel autisme (Meander)

Klinisch herstel autisme (Meander)

Klinische herstel autisme (Meander) is een woonwerkvoorziening waar 24 volwassenen met autisme binnen één locatie wonen, werken en ontspannen. Door de aard en de intensiteit van hun stoornis kunnen deze cliënten moeilijk omgaan met meer dan één leefomgeving. Zij ervaren dat als spanningsvol of bedreigend. Voor de meeste bewoners is het verblijf in de woonwerkvoorziening permanent. Het kan zijn dat bewoners na verloop van tijd uitstromen naar minder intensieve woonvormen.

Wonen en werken


Klinisch herstel autisme bestaat uit een activiteitengebouw en een woongebouw. Het woongebouw heeft vier woningen die ieder plaats bieden aan zes volwassenen. Het activiteitengebouw staat tegenover het woongebouw en heeft onder andere een atelier, een centrale keuken, een sportruimte en een computerlokaal. De woonwerkvoorziening is gelegen aan de rand van het terrein van GGZ Rivierduinen in Oegstgeest. De gebouwen zijn rustig gelegen, maar liggen toch op loopafstand van de winkelstraat.

Maatwerk

Iedere cliënt is anders. Wij werken met persoonlijke begeleidingsplannen, waarin de benodigde zorg beschreven is. Wij streven ernaar ons programma zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen, behoeften en interesses van de cliënten. De meeste cliënten werken in het activiteitengebouw. Sommige cliënten werken ook buiten de woonwerkvoorziening, bijvoorbeeld op een andere locatie van GGZ Rivierduinen.
We zoeken voortdurend naar een balans tussen het bieden van structuur en het stimuleren van de ontwikkeling van de cliënt. Dat vereist maatwerk en een behoorlijke kennis van autisme. GGZ Rivierduinen werkt dan ook met een team van specialisten en verschillende professionals die zowel woon-, arbeids- als activiteitenbegeleiding bieden.

Doelgroep

Bij Klinisch herstel autisme wonen volwassenen van 18 jaar of ouder met een autismespectrum stoornis die onvoldoende vaardigheden bezitten om zelfstandig te leven. Deze cliënten hebben een zodanige elementaire behoefte aan structuur en overzicht dat ze zijn aangewezen op één leefomgeving waarin wonen, werken en ontspanning volledig zijn geïntegreerd.
Ons doel is om een gestructureerde leefomgeving te bieden met een meer of minder intensieve, individuele begeleiding in een kleine leefgroep.

Aanmelden

Voor Klinisch herstel autisme hanteren wij een aanmeldlijst. Cliënten kunnen door een verwijzer aangemeld worden voor de aanmeldlijst. De doorstroom is helaas zeer gering. Een enkele keer komt er een plaats vrij.

Print