Mogelijkheden voor wonen

Beschermd Wonen

De Beschermde Woonvormen van GGZ Rivierduinen bieden een thuis voor mensen die niet alleen of zelfstandig kunnen wonen. U woont dan met andere mensen samen en krijgt daarbij begeleiding.

Er zijn verschillende vormen van wonen mogelijk, variërend van wonen in een appartement tot wonen in een groepswoning. In een beschermde woonvorm leeft u zo gewoon mogelijk. U voert alledaagse handelingen (weer) zelf uit. U krijgt altijd een eigen kamer en neemt zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijke leven. Psychiatrische woonbegeleiders begeleiden de bewoners in de huizen.

Beschermd Wonen houdt in:

  • samen met andere bewoners een huishouden voeren met als belangrijkste taken: koken, boodschappen doen, omgaan met het huishoudbudget en het schoonmaken van de huiskamer 
  • een mogelijkheid om te wonen zoals in elk ander woonhuis, zo lang als u dat kunt en wilt.
  • een uitstekende voorbereiding op zelfstandig wonen.

Waar biedt GGZ Rivierduinen Beschermde Woonvormen

GGZ Rivierduinen biedt woningen in Leiden en Oegstgeest. De grootte van de woningen loopt uiteen. Van kleinere woningen vanaf 2 personen tot grote woningen voor ongeveer 20 personen. Sommige woningen zijn bestemd voor een specifieke doelgroep, zoals mensen met zowel psychische- als verslavingsproblemen. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze locatie in Leiden via telefoonnummer 071 890 74 97 of 071 890 74 99.

In Alphen aan den Rijn biedt GGZ Rivierduinen verschillende woonvormen om cliënten met psychische beperkingen te begeleiden. Verspreid over Alphen aan den Rijn liggen zes verschillende woningen voor beschermd wonen. Er is een aantal woningen voor cliënten met autisme. Het bijzondere aan deze woonvorm is dat mensen met dezelfde problemen in één huis wonen. De begeleiding heeft een speciale opleiding op het gebied van autisme. Zegerkwartier Wonen Alphen aan den Rijn biedt verschillende woonvormen, van zelfstandig wonen tot wonen met 24-uurs zorgverlening en begeleiding. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze locatie in Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 0172 89 86 50.

Verspreid over de Duin- en Bollenstreek beschikt vindt u zestien huizen voor Beschermd Wonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze locatie in Noordwijkerhout via telefoonnummer 0252 50 20 00.