Mogelijkheden voor wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen is bedoeld voor mensen met psychische problemen, die gedurende kortere of langere tijd behoefte hebben aan begeleiding bij wonen. U wordt  in uw eigen huis begeleid door een woonbegeleider. Het doel van de woonbegeleiding is dat u (weer) zelfstandig kan wonen en zo veel mogelijk deelneemt aan het maatschappelijke leven.

U kunt ondersteuning krijgen bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, medicatie management, het vinden van dagbesteding, de administratie en financiën en het aanleren van huishoudelijke activiteiten.

Uw behandelaar kan u meer vertellen over de voorzieningen waarover de locatie beschikt.