Wonen

Wonen

Als u (weer) zelfstandig gaat wonen, dan kunt u begeleiding krijgen van onze woonbegeleiders. GGZ Rivierduinen biedt begeleiding in Beschermde Woonvormen en bij Begeleid Zelfstandig Wonen. U komt voor een woonvorm in aanmerking als u:

  • psychiatrische of psychosociale klachten heeft,
  • gedurende kortere of langere tijd niet alleen of zelfstandig kunt wonen én
  • behoefte heeft aan begeleiding bij wonen.

Aanmelden voor een woonvorm gaat in overleg met uw behandelaar. Samen oriënteert u zich op de diverse woningen en begeleidingsvormen. Een bezoek aan de woningen met uw familie of eventueel met uw behandelaar is een manier om een keuze te kunnen maken die het beste aansluit bij uw woonwensen.

Woonbegeleiding is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Om hier gebruik van te kunnen maken, heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Print