Poliklinische behandeling: meer informatie en contact

Algemeen

Als u in overleg met uw (huis)arts kiest voor behandeling bij GGZ Rivierduinen, dan stuurt deze een verwijsbrief naar ons om u aan te melden. Zodra deze verwijzing bij ons binnenkomt, nodigen wij u uit voor een eerste gesprek. Tijdens dat gesprek bespreken wij met u uw klachten en uw verwachting van de behandeling. U kunt ook uw partner of een andere naaste meenemen naar dit gesprek. Uw eerste gesprek bestaat uit verschillende onderdelen. Zo vragen wij u een digitale vragenlijst in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de situatie thuis, op het werk, sociale contacten en uw lichamelijke gezondheid. Dan maakt u kennis met de hulpverlener en bespreekt u uw klachten, uw levensloop en uw verwachtingen van de behandeling. Aan het eind van dit gesprek krijgt u een diagnose en een advies voor verdere behandeling in de polikliniek.

De behandeling bestaat meestal uit gesprekken en/of medicatie. De gesprekken kunnen individueel zijn. Maar ze kunnen ook plaatsvinden samen met uw partner, of in gezins- of groepsverband. De duur van de behandeling loopt uiteen, afhankelijk van de aard van uw problemen.