Meer informatie over opname in een kliniek

Algemeen

Tijdens de opname verrichten we onderzoek en behandelen wij u voor uw klachten/problemen. Waar mogelijk worden uw naastbetrokkenen (bijvoorbeeld uw familie of partner) bij uw behandeling betrokken. De behandeling leggen wij vast in uw behandelplan. Uw behandeling bestaat bijvoorbeeld uit medicijnen en individuele en/of groepsgesprekken. Daarnaast kunnen ook non-verbale therapieën als beeldende therapie of bewegingstherapie onderdeel zijn van uw behandeling. Deze therapieën kunnen u helpen te leren omgaan met uw problemen en/of klachten.

Rechten en plichten

Als u bij ons in behandeling bent behoudt u algemene rechten zoals het recht op informatie, het recht op privacy of het recht een klacht in te dienen. Dit zijn rechten die iedereen in Nederland heeft. Onze behandelaars hebben de plicht u te informeren over de aard, het doel, de risico’s en alternatieven van de behandeling. Ook uw plichten zijn wettelijk vastgelegd. Zo heeft u bijvoorbeeld als plicht onze medewerkers goed, eerlijk en volledig te informeren over uw klachten. Verder vragen wij u zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de behandeling.