Anorexia Nervosa

Behandeling

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula werkt met drie zorgpaden: Boulimia Nervosa/Binge Eating Disorder (eetbuienstoornis), Anorexia Nervosa en een zorgpad Jeugd. Dit maakt het mogelijk cliënten gerichte zorg te bieden, passend bij hun problematiek en samen met mensen die met vergelijkbare problematiek te maken hebben.

Voor de behandeling van Anorexia Nervosa biedt GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula een ambulante behandeling en een intensieve behandeling. De ambulante behandeling is gelijk aan de ambulante behandeling voor Boulimia Nervosa.

Onze visie op verandering is dat deze met name thuis plaatsvindt en niet in een behandelcentrum. Wij zijn er om dit herstelproces waar nodig te ondersteunen. In de eerste plaats gebeurt dat bij voorkeur thuis en ambulant, bijvoorbeeld door ambulante gesprekken bij ons centrum of inzet van Psychiatrisch Thuiszorg. Soms is in een bepaalde fase van het traject een intensievere behandeling in het centrum nodig.

Naast behandelingen bij ons centrum, bieden wij nog meer hulp via www.hulpbijeetproblemen.nl. U kunt hier gebruik maken van een zelfhulpprogramma, geschikt voor iedereen die worstelt met eten, gewicht en figuur. Ook kunt u terecht op een betrouwbare, interactieve website voor jongeren die op wat voor manier dan ook te maken hebben met een eetprobleem. Tot slot is het mogelijk contact te krijgen met mensen die hersteld zijn van een eetstoornis en nu hun ervaring en deskundigheid inzetten om anderen te helpen.