Mogelijkheden voor dagbesteding en werk

Individuele plaatsing en steun

Werk kan een belangrijke factor zijn om een gevoel van waardering te ervaren. Het brengt regelmaat in uw leven en helpt u aan sociale contacten. Ook is het waardevol om een deel van uw eigen inkomen te verdienen.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé re-integratiemethode die mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS richt zich op reguliere banen die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de werkzoekende. IPS werkt voor deze doelgroep beter dan andere re-integratiemethoden.

Met een goede samenwerking tussen de werkzoekende, de werkgever en onze IPS-trajectbegeleider uit de Geestelijke Gezondheidszorg kan een succesvol IPS-traject tot stand komen. Onze gecertificeerde IPS-trajectbegeleider ondersteunt en adviseert hierbij zowel de werkzoekende als de werkgever.

Principes van IPS
 

 1. Voorkeur en kwaliteiten van de kandidaat staan centraal
  Alle keuzes en besluiten over werk worden genomen op basis van de sterke punten, ervaring en wensen van de werkzoekende.
       
 2. IPS-begeleiding is geïntegreerd binnen de GGZ hulp
  De IPS-trajectbegeleider stemt het arbeidsplan af met de verschillende disciplines van het behandelteam van de werkzoekende.
   
 3. Arbeidswens kandidaat
  Kort na het uiten van de arbeidswens door de werkzoekende wordt naar werk gezocht.
   
 4. Vinden en behouden van regulier werk
  Het doel van het IPS-traject is het vinden en behouden van regulier betaald werk, waarbij de werkzoekende tenminste het minimumloon verdient. Indien nodig volgt training op de werk- of opleidingsplek.
   
 5. De werkzoekende krijgt duurzame ondersteuning
  Na plaatsing gaat de individuele arbeidsbegeleiding door zolang de werkzoekende en de werkgever daar behoefte aan hebben. Een traject duurt drie jaar. Vanuit de IPS gedachte wordt de begeleiding ingezet zolang als nodig is en is coaching op de werkvloer inbegrepen.
   
 6. Inschatting van de arbeidsmogelijkheden
  Tijdens het traject wordt goed gekeken naar de kwaliteiten van de werkzoekende, deze zijn leidend in het zoeken naar een passende baan. Dit kan betekenen dat opzeggen en zoeken naar een beter passende werkplek nodig kan zijn. Het is altijd maatwerk.
   
 7. Ondersteuning bij administratieve of financiële vragen
  U en de werkzoekende kunnen terecht bij de IPS-trajectbegeleider voor antwoorden op administratieve of financiële vragen. De IPS-trajectbegeleider is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en heeft contact met de gemeente en UWV.
     
 8. De IPS-trajectbegeleider heeft een werkgeversnetwerk in de regio
  De IPS-trajectbegeleider werkt voortdurend aan het uitbreiden en bestendigen van een groot werkgeversnetwerk.

IPS-stappenplan

Wilt u weten hoe u in aanmerking komt voor IPS? Hieronder vindt u het IPS-stappenplan. Klik op onderstaand plaatje om het plan te bekijken.

IPS Stappenplan 
Bron: www.werkenmetips.nl

Bij uw behandelaar kunt u navragen of de locatie waar u in behandeling bent over IPS beschikt. Hij/zij kan u in contact brengen met een trajectbegeleider.