Dagbehandeling

Dagbehandeling

Dagbehandeling*) is mogelijk wanneer u meer nodig heeft dan ambulante hulp, maar niet hoeft te worden opgenomen. U woont thuis. Eén of meerdere keren per week komt u een dag(deel) naar een locatie van GGZ Rivierduinen. U volgt meerdere therapieën op een dag. Dit kunnen zowel gesprekken als activiteiten zijn, bijvoorbeeld sociale vaardigheids-training of psychomotorische therapie (PMT). Meestal worden deze gegeven in groepen, soms ook individueel. Hoe lang u in behandeling bent, is afhankelijk van uw klachten. Dit kan variëren van enkele maanden tot een jaar, soms langer.

De meeste cliënten die dagbehandeling krijgen hebben problemen op meerdere gebieden. Zoals werk, relaties of problemen uit hun levensgeschiedenis. Dagbehandeling kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld:

  • Afname van klachten;
  • vergroten van zelfstandigheid;
  • greep op het dagelijks leven krijgen;
  • verwerking van problemen uit het verleden.

*) De termen dagbehandeling en deeltijdbehandeling worden binnen GGZ Rivierduinen door elkaar gebruikt. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van de term dagbehandeling.

Print