Bemoeizorg voor jongeren

Bemoeizorg voor jongeren

Het aantal jongeren met psychiatrische problemen dat moeizaam in noodzakelijke zorg komt, is groot. Steeds grotere problemen thuis, op school, met geld en soms ook in de criminaliteit dreigen bij weinig of geen zorg. Bemoeizorg is essentieel én effectief voor deze jongeren.

Hulpverleners zoeken de jongeren buiten de deuren van de instellingen op om pro-actief op hen af te stappen. Zij helpen de jongeren met zowel behandeling als praktische hulp op het gebied van scholing, werk, financiën en wonen. De hulpverleners maken samen met de jongeren een plan waarmee zij uiteindelijk zo goed mogelijk in staat moeten zijn om hun eigen zaken weer te kunnen regelen. Zij houden continu een vinger aan de pols, niet alleen thuis of op straat maar ook via telefoon, what’s app of sms. Is er toch andere of meer zorg nodig? Dan zoeken zij de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis. Op die manier valt de jongere niet meer tussen wal en schip, en vindt hij alle zorg in één team. Het gezin en de school of het werk worden altijd bij de behandeling betrokken, zodat de jongere dat wat hij leert direct kan toepassen in zijn eigen omgeving. Zo leert hij, samen met hulpverleners, ouders en school of werk, om steeds zelfstandiger zijn eigen leven weer op te pakken en te werken aan zijn toekomst. En kunnen we voorkomen dat hij bijvoorbeeld gaat zwerven of in de gesloten jeugdhulp moet worden opgenomen.

In de Leidse regio hebben GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd en Curium-LUMC en jeugdhulpverleningsorganisatie Cardea de handen ineen geslagen voor bemoeizorg voor jongeren in JOT (JOngerenTeam). In de regio Midden-Holland gaat het om FACT Jeugdteam Midden-Holland, een samenwerking tussen GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd en Stek Jeugdhulp en Brijder Jeugd (verslavingsproblematiek). Zo nodig werkt het team samen met andere ketenpartners.

Contact of meer informatie
Regio Midden-Holland: 0182 57 39 33
Regio Leiden: 06 25 54 00 49 of www.jotleiden.nl

Print