Autistische stoornis

Wat merkt u ervan?

Contact met anderen

  • zijn vaak sterk op zichzelf gericht en vinden het lastig om zich in te leven in een ander of iets voor een ander te doen;
  • zijn graag alleen en delen weinig met anderen.

Door deze eigenschappen is het niet makkelijk voor mensen met een autistische stoornis om een vriendschap op te bouwen. Ze vinden het lastig om met anderen plezier te maken, stellen weinig of geen vragen en geven niet of nauwelijks complimentjes. Ze hebben vaak moeite met het maken van oogcontact en kunnen de lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen van andere mensen niet goed begrijpen.

Taal

  • moeite om met anderen te praten. Dit kan variëren van niet praten (mutisme) tot anderen napraten (echolalie) of het gebruiken van bijzondere woorden;
  • de taalontwikkeling is anders of komt laat op gang.

Gedrag en spel

  • erg vasthoudend zijn aan bepaalde activiteiten en interesses;
  • snel in paniek raken als dingen anders zijn dan anders;
  • ongewone bewegingen maken.

Kinderen en volwassenen met de diagnose autistische stoornis hebben deze kenmerken al voor het derde levensjaar. De problemen die mensen ervaren, hoeven niet steeds hetzelfde te zijn; ze kunnen erger of minder worden.