Autisme

Wat is het?

De hersenen van kinderen en volwassenen met autisme verwerken informatie die ze waarnemen via zintuigen op een andere manier. Dit zijn bijvoorbeeld dingen die je ziet, ruikt, hoort en voelt. Zij hebben moeite met wat zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor ervaren mensen met autisme problemen op het gebied van communicatie, verbeelding en het omgaan met anderen.

We zeggen vaak dat kinderen en volwassenen met autisme passen binnen het ‘spectrum van autisme’. Dit betekent dat niemand hetzelfde is; iedereen heeft een andere combinatie van klachten en problemen. Tegenwoordig spreekt men dan ook van een autismespectrumstoornis en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende soorten autisme.