Wijkteams psychiatrie: meer informatie en contact

Wijkteams psychiatrie

Onze Wijkteams psychiatrie bieden behandeling en begeleiding in de eigen woonomgeving voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het wijkteam biedt zorg op maat, zo lang en intensief als nodig is.

Het gaat bij de behandeling en begeleiding door het Wijkteam psychiatrie niet alleen om uw psychiatrische problemen. De hulpverleners besteden ook aandacht aan uw leefomstandigheden en uw familie of andere naasten. Door onze manier van werken kunt u in uw eigen omgeving blijven en proberen wij een opname te voorkomen. Onze medewerkers behandelen niet alleen de psychiatrische klachten maar besteden ook aandacht aan uw leefomstandigheden en aan uw familie of andere direct betrokkenen. Zij bieden begeleiding op het gebied van werk, hobby's, geld en opleiding.