Wijkteams psychiatrie: meer informatie en contact

Hulpverleners wijkteam

Eén van de hulpverleners uit het wijkteam is de vaste contactpersoon voor u en uw familie. Deze hulpverlener stemt de behandeling en begeleiding op elkaar a en houdt de voortgang van de behandeling in de gaten.

Het wijkteam bestaat uit verschillende hulpverleners die elk op een ander gebied deskundig zijn:

  • Psychiatrisch verpleegkundige
  • Woonbegeleider
  • Psychiater
  • Psycholoog
  • Trajectbegeleider
  • Ervaringswerker
  • Verslavingsdeskundige
  • Maatschapperlijk werker

De hulpverleners van het wijkteam kennen de wijk waarin zij werken goed. Als het nodig is, werken zij samen met andere instanties in de wijk. Bijvoorbeeld met de huisarts, wijkagent, een woningcoörporatie of de gemeente.