Posttraumatische stressstoornis

Wat is het?

Als u iets ergs meemaakt zoals een ongeluk, een verkrachting of een andere vorm van geweld, is dat voor u een traumatische ervaring. Zo’n traumatische ervaring veroorzaakt een psychische wond (psychotrauma). Dit kan leiden tot angst, slapeloosheid, piekeren, spanning en onrust. De meeste mensen lukt het om het psychotrauma te verwerken. Soms met hulp van de mensen om zich heen. Maar bij sommigen mensen lukt dit niet. Zij houden de klachten. Herkent u dit? Dan heeft u een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).