Manisch depressieve stoornis (bipolaire stoornis)

Wat is het?

Een ander woord voor manisch-depressieve stoornis is bipolaire stoornis. U heeft last van een bipolaire stoornis als u sterk wisselende schommelingen heeft in hoe u zich voelt. In een manische periode heeft u heel veel energie. In een depressieve periode bent u somber en heeft u nergens zin in. De periodes dat u zich manisch of depressief voelt, kunnen lang duren. U heeft deze gevoelens dan het grootste deel van de dag. En de gevoelens gaan niet zomaar weg.