Ticstoornis

Wat merkt u ervan?

Er zijn verschillende soorten tics

 • trekken met de mond of neus;
 • veel knipperen met de ogen;
 • schudden met het hoofd;
 • snuiven, keelschrapen, grommen of piepgeluidjes maken;
 • huppeltjes maken;
 • dingen vaak aanraken;
 • steeds over uw neus wrijven.

Tics bij kinderen en jongeren
Uw kind kan ook tics of een tickstoornis hebben. Hij/zij heeft dan vaak ook andere problemen:

 • uw kind doet steeds dezelfde dingen (dwanghandelingen):
 • dingen recht leggen;
 • rare dingen denken;
 • vaak de handen wassen;
 • steeds dingen ordenen of controleren.
 • hij/zij is té actief en kan zich moeilijk concentreren (ADHD);
 • hij/zij heeft gedragsproblemen;
 • hij/zij heeft problemen met leren, vooral met rekenen.