Gilles de la Tourette

Waar vindt u hulp?

Met de informatie die u hier kunt lezen, kunt u niet bepalen of u Gilles de la Tourette heeft. Herkent u de klachten? Ga dan naar uw huisarts. Zo nodig kan deze u doorverwijzen.