Alzheimer

Waar vindt u hulp?

Met de informatie die u hier kunt lezen, kunt u niet bepalen of u de ziekte van Alzheimer heeft. Herkent u de klachten? Ga dan naar uw huisarts. Zo nodig kan deze u doorverwijzen.