Direct naar content

Slachtoffers van seksueel geweld krijgen juiste hulp dankzij intensieve samenwerking

  • Nieuws

Slachtoffers van seksueel geweld hebben snel de juiste hulp nodig. En willen daarbij niet steeds de nare gebeurtenis opnieuw hoeven te vertellen. Daarom werken in Zuid-Holland de zedenpolitie, ziekenhuizen, GGD’en, GGZ Rivierduinen en andere organisaties slim samen in het Centrum Seksueel Geweld. Met een unieke sleutelrol voor de casemanagers, veelal psychologen van GGZ Rivierduinen.  

Elk jaar kloppen er meer mensen aan bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), vertelt Eva Verlinden, coördinator van het CSG Zuid-Holland. Met een forse stijging in 2022, na de onthullingen van seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice of Holland. ‘Het CSG is in eerste instantie opgericht voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt. Maar de laatste jaren merken we dat er ook veel mensen naar ons toe komen die nog last hebben van gebeurtenissen van langer geleden. Het is goed dat zij alsnog hulp zoeken.’

Unieke sleutelrol van GGZ Rivierduinen

Het CSG is er voor iedereen die te maken heeft gehad met een nare seksuele ervaring – online of offline. Slachtoffers kunnen 24/7 gratis en anoniem contact zoeken, telefonisch of via de chat. Ook familieleden, vrienden of professionals van een (vermoedelijk) slachtoffer kunnen bellen voor informatie of advies. Als het slachtoffer het wil, kan de casemanager van het CSG hem of haar ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp, op medisch, juridisch of psychologisch vlak.

Nederland telt in totaal zestien CSG’s en heeft daarmee een landelijke dekking. Ieder centrum is anders ingericht. ‘In de basis biedt elk CSG dezelfde zorg, alleen is het ene CSG ondergebracht bij de GGD en de ander op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis’, vertelt Eva. ‘Het CSG Zuid-Holland is gevestigd bij GGZ Rivierduinen. De casemanagers van het CSG zijn (veelal) psychologen van de ggz. Samen met de pool forensisch verpleegkundigen dragen zij zorg voor het eerste contact en de opvang van slachtoffers. Het landelijk CSG concludeerde laatst dat dit een kundig en sterk team oplevert. Een mooi compliment!’

Meteen zorg van een psycholoog

De casemanagers van GGZ Rivierduinen bieden, als dat nodig is, vier tot zes weken psycho-educatieve hulp. ‘Dat betekent dat de casemanager informatie geeft over psychische klachten die kunnen ontstaan na seksueel geweld. En hoe je die herkent en er grip op krijgt. Sommige slachtoffers zijn na deze periode veerkrachtig genoeg om zelfstandig verder te gaan. Zo niet, dan verwijst de casemanager ze door naar passende zorg.’

‘Het is een groot voordeel dat onze casemanagers veelal psychologen zijn en in die eerste weken al heel veel kunnen signaleren en doen op psychisch vlak. Mogelijk kampt een slachtoffer ook met andere problematiek, zoals PTSS, autisme of persoonlijkheidsproblematiek. Is dat het geval? Dan is verdere ggz-hulp dichtbij en kan de casemanager makkelijk doorverwijzen naar de juiste afdeling binnen GGZ Rivierduinen, of naar andere organisaties.’ 

Maar één keer je verhaal doen

Ook heeft het CSG Zuid-Holland korte lijntjes met hulp buiten GGZ Rivierduinen, zoals de zedenpolitie, ziekenhuizen en GGD’en. Op regelmatige basis overleggen ketenpartners met elkaar. ‘Onze ketenpartners verwijzen naar ons door als een slachtoffer zich meldt, zodat onze casemanager met diegene in gesprek kan. Die kijkt wat iemand nodig heeft en zorgt eventueel voor een warme overdracht naar een andere organisatie. Het slachtoffer hoeft daardoor niet het hele verhaal opnieuw te doen. Dat kan stressvol of traumatisch zijn.’

Snelle hulp van zedenpolitie

Er kan bijvoorbeeld hulp nodig zijn van de zedenpolitie. ‘Als het slachtoffer de verdachte strafrechtelijk wil vervolgen, is er snel forensisch medisch onderzoek nodig. De forensische verpleegkundige schakelt dan met ons’, vertelt Kim van der Veek, zedenrechercheur bij de politie Den Haag. ‘Dat onderzoek moet het liefst binnen 72 uur tot uiterlijk een week na het incident plaatsvinden. Dan is de kans het grootst om nog DNA van de verdachte te vinden.’

Oog voor welzijn tijdens onderzoek

Kim ziet dat de samenwerking binnen het CSG het slachtoffer goed ondersteunt. ‘De casemanagers en forensisch verpleegkundigen hebben veel oog voor het welzijn van het slachtoffer. De forensisch verpleegkundige begeleidt slachtoffers tijdens het forensisch medisch onderzoek, is erbij als de arts een monster afneemt, biedt nazorg en draagt hen daarna ook weer over aan de casemanager. Daardoor kan de zedenpolitie zich objectief op het sporenonderzoek richten. Zo proberen we gezamenlijk de zorg voor een slachtoffer zo goed mogelijk vorm te geven.’

Contact

Zelf een vraag of hulp nodig? Het CSG is bereikbaar op 0800-0188, of via de chat op de site: www.centrumseksueelgeweld.nl

Het CSG Zuid-Holland wordt gefinancierd door de centrumgemeentes Delft, Den Haag, Gouda, Leiden en een aantal sponsoren. Daarnaast werkt het CSG vanuit GGZ Rivierduinen nauw samen met de Politie eenheid Den Haag (zedenpolitie), GGD Hollands-Midden en Haaglanden, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis Haaglanden en Hollands-Midden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Forensisch artsen Rotterdam Rijnmond (FARR), het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF) , het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS), en diverse GGZ organisaties.

Gerelateerde artikelen