Direct naar content

Resultaten onderzoek NER Wave 4: het belang van sociale steun

  • Nieuws
  • Verhalen

Senior onderzoeker Rita Slof is verantwoordelijk voor het Nederlands Eetstoornis Register (NER). Het NER is een online register waarmee we onderzoek doen naar mensen die eetproblemen of een eetstoornis hebben of hebben gehad. Er zijn eerder al blogs over het NER op Proud2BMe geschreven.

Nederlands Eetstoornis Register

Vanaf de start, in juli 2015, kunnen mensen zich bij het NER aanmelden. Bij aanmelding wordt de online startvragenlijst ingevuld en vervolgens ontvangen de deelnemers jaarlijks een uitnodiging voor de volgende vragenlijst. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld volgen hoe eetproblematiek zich ontwikkelt en welke factoren hier mogelijk mee te maken hebben.  
 
Tussen september en december 2022 konden de NER deelnemers de 4e vragenlijst (Wave 4) invullen. Deze vragenlijst was op basis van de evaluatie in de vorige vragenlijst aangepast: meer aandacht voor steun van naasten, behandeling en redenen voor het ontwikkelen van eetproblemen. We zijn heel blij dat 335 mensen aan wave 4 hebben meegedaan en bedanken alle deelnemers.

Sociale steun

Eerder is gevonden dat de ervaren steun van naasten heel belangrijk is voor herstel bij eetstoornissen, dat wilden we bij het NER ook onderzoeken. Als eerste viel op dat een behoorlijk deel (15%) van de NER deelnemers aangaf dat ze geen partner maar ook geen belangrijke naaste hadden.

Wanneer deelnemers een partner en/of belangrijke naaste hadden, hebben zij de ontvangen steun door hen beoordeeld. Dit werd verdeeld in emotionele steun, praktische steun, negatieve ervaringen en inadequate steun. Hoe hoger de score, hoe meer het aanwezig was.

In Tabel 1 staan de scores voor steun die de NER deelnemers hebben gegeven. Deelnemers met eetproblematiek in het verleden waren positiever over de ontvangen steun dan deelnemers met huidige eetproblematiek.

Opvallend was dat de NER deelnemers, ongeacht of de eetproblemen nu of in het verleden waren, hoger scoorden op negatieve ervaringen dan een groep Psychiatrische patiënten (met een depressie of angststoornis)*, zoals te zien in de grafiek. Mensen met eetproblemen lijken dus meer problemen te hebben ervaren met steun van naasten.

* Hanssen e.a. 2019 Journal of Psychiatric Research 116

Belang van sociale steun

Ook hebben we het belang van de ervaren steun onderzocht voor andere gebieden; zoals zelfwaardering, eetproblematiek, angst en depressie. Hiervoor hebben we drie groepen vergeleken: lage sociale steun (74 deelnemers); midden sociale steun (128 deelnemers); hoge sociale steun (94 deelnemers).

Uit de figuur hierboven blijkt dat minder steun samen hing met negatievere scores op zelfwaardering en zelfacceptatie, waardering van de gezondheid en het leven, maar ook met het hebben van mentale klachten. Dit is zowel bij mensen met huidige eetproblemen als bij mensen met eetproblemen in het verleden. Omdat alle vragen in Wave 4 zijn beantwoord, kunnen we niet zeggen of sociale steun de verschillen veroorzaakt, daar hopen we met toekomstige waves een beter antwoord op te kunnen geven. Ben je benieuwd naar de andere resultaten van deze wave? Ga dan naar onze website om de rapportage te bekijken.

Wil je meedoen met het NER?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. Heb je tot nu toe nog niet meegedaan met het NER, maar zou je dat wel willen? Dan kan dat! Ben je 12 jaar of ouder en heb je nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kun je meedoen aan het NER. Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kun je vragen stellen over het NER en kun je je aanmelden.

Bekijk op Youtube. Opent in een nieuw venster

Gerelateerde artikelen