Direct naar content

Resultaten derde meting Nederlands Eetstoornis Register

  • Nieuws

Het Nederlands Eetstoornis Register (NER) is een register voor iedereen die eetproblematiek heeft of heeft gehad. Het NER kijkt naar hoe eetproblematiek zich ontwikkelt, naar het herstellen van en terugvallen in eetproblematiek en naar factoren die samenhangen met veranderingen in eetproblematiek.

Gedeeltelijk herstel & invloed van corona

Ieder jaar worden alle NER deelnemers uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen over eetproblematiek. Inmiddels is de derde meting afgerond. Rita Slof en Eline van Bree (onderzoekers bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula) vertellen: “In de derde ‘wave’ van het NER hebben we twee nieuwe belangrijke onderwerpen toegevoegd, namelijk gedeeltelijk herstel en de invloed van Corona op eetproblematiek. Waar we bij de vorige metingen alleen keken naar mensen met eetproblematiek in het verleden en met huidige eetproblematiek voegt de extra groep gedeeltelijk herstel veel nieuwe informatie toe.

Zoals we verwachten scoren de mensen die gedeeltelijk hersteld zijn op het gebied van angst en depressieklachten, ontevredenheid over het lichaam, en kwaliteit van leven, beter dan mensen met huidige eetproblemen en slechter dan mensen met eetproblemen in het verleden. De gedeeltelijk herstelde groep valt er dus precies tussenin. Naast de extra informatie over de gedeeltelijk herstelde groep betekent dit ook dat er specifieker wat gezegd kan worden over de groep met eetproblematiek in het verleden en de groep met huidige eetproblematiek.

Daarnaast is er in deze derde wave ook gekeken naar de relatie tussen Corona en eetproblematiek. De invloed van Corona op het algemeen welzijn was voor mensen met huidige eetproblematiek negatiever dan voor de gedeeltelijk herstelde groep en de groep met eetproblematiek in het verleden. Verder is ook de invloed van corona op de eetproblematiek uitgevraagd. Waar de invloed op het algemeen leven negatief was, werd de invloed op de eetproblematiek als neutraler ervaren.

Jaarlijkse vragenlijst

In het NER staan momenteel 1172 mensen ingeschreven die eetproblematiek hebben of hebben gehad. Als mensen zich inschrijven bij het NER vullen zij de startvragenlijst in. Verder wordt er jaarlijks een online vragenlijst gestuurd naar alle mensen die staan ingeschreven. We zien dat het met onze deelnemers gemiddeld beter gaat omdat het aantal deelnemers dat herstelt toeneemt. De meest recente vragenlijst (2021-2022) werd door bijna 400 mensen ingevuld. Ondanks dat alle soorten eetstoornissen onderdeel vormen van het onderzoek, heeft ongeveer de helft een diagnose voor Anorexia Nervosa (gehad). Het NER blijft zich inzetten om meer mensen met andere eetstoornissen deel te laten nemen aan het register.

Nieuwe deelnemers gezocht

Voor het NER zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers. Iedereen die eetproblematiek heeft of heeft gehad kan meedoen aan het onderzoek. Ken je iemand voor wie dit interessant is? Aanmelden kan via de website van het NER.

Gerelateerde artikelen