Direct naar content

Recente adviezen

Het bestuur van GGZ Rivierduinen moet de cliëntenraden om advies vragen over belangrijke veranderingen. In de wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (wmcz) staan de verplichte advies-onderwerpen opgesomd. Daarnaast mag de Cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen.

De meest recente adviezen staan kort hieronder uitgelegd. De volledige tekst van deze (en eerdere) adviezen is op te vragen bij de Centrale Cliëntenraad: ccr.rivierduinen@rivierduinen.nl of kijk op de oude website van de Cliëntenraad.*

18 januari 2023 Ongevraagd advies anonimiseren belbus

  • Cliënten vinden het niet prettig om opgehaald te worden door een bus waar het logo van Rivierduinen groot opstaat. De CCR adviseert om het logo te verwijderen.
  • Reactie Raad van Bestuur: [in afwachting]

13 januari 2023 Profielschets nieuwe leden Raad van Toezicht

  • De CCR adviseert specifieke aandacht voor zorgdomotica op te nemen in de profielschets.
  • Reactie Raad van Toezicht: Neemt het advies in overweging.

22 december 2022 Kandidaat-lid voor de onafhankelijke klachtencommissie.

  • De CCR adviseert positief over een bevlogen psychiater, met ervaring in de forensische psychiatrie.
  • Reactie klachtencommissie: Neemt het advies met dank over.

23 november 2022 Positief advies begroting 2023

  • De CCR stemt in met de begroting, omdat er eerlijke aandacht is voor de risico’s en de financiële situatie van Rivierduinen gelukkig dusdanig stevig is dat de (ingecalculeerde) tegenvallers opgevangen kunnen worden.
  • Reactie Raad van Bestuur: Neemt het advies over om de financiële ontwikkelingen en behaalde resultaten goed te monitoren en zal de CCR ieder kwartaal meenemen in de cijfers.


* In 2023 zetten we de content van de oude website van de Cliëntenraad gefaseerd over naar deze algemene website van GGZ Rivierduinen.