Professionals

Wijkteams psychiatrie

Cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) kunnen terecht bij de Wijkteams psychiatrie. Daarnaast bieden onze wijkteams ‘bemoeizorg’ aan de mensen die vermoedelijk kampen met een ernstige psychiatrische aandoening en die zelf geen hulp vragen.

De cliënt krijgt snelle en complete zorg op de plek waar hij (tijdelijk) woont of in de polikliniek. De zorg duurt zo lang de patiënt het nodig heeft. Heeft hij tijdelijk meer hulp nodig? Dan krijgt de cliënt intensieve zorg. Medewerkers van een wijkteam komen dan meerdere keren per week en zo nodig iedere dag langs. Door onze manier van werken kan de cliënt in zijn eigen omgeving blijven en proberen wij een opname te voorkomen.

Onze medewerkers behandelen niet alleen de psychiatrische klachten maar besteden ook aandacht aan de leefomstandigheden van de cliënt en zijn familie of andere naasten. Zij bieden begeleiding op het gebied van werk, hobby's, geld en opleiding. In de wijkteams werken onder anderen psychiaters, psychologen, casemanagers, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, ervaringswerkers en woonbegeleiders. De hulpverleners kennen de wijk waarin zij werken goed. Dat maakt het eenvoudig om snel te schakelen met ketenpartners in de wijk. Uiteraard houden ze de verwijzer op de hoogte over ontwikkelingen van de cliënt.

Print