rom-strategie-bij-psychiatrische-patienten-met-verstandelijke-beperking

ROM-strategie bij psychiatrische patienten met verstandelijke beperking


Achtergrond en doelstelling
Alhoewel wordt aangenomen dat alle psychiatrische stoornissen óók voorkomen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85), stond het onderzoek naar deze vorm van “dubbele diagnose” nog in de kinderschoenen. Doel van dit onderzoek was om, o.a. met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM), meer zicht te krijgen op het voorkomen van psychiatrische stoornissen bij deze kwetsbare doelgroep en op strategieën die voor deze doelgroep gebruikt kunnen worden voor ROM.

Methode
Met behulp van geanonimiseerd dossieronderzoek en ROM werd bij poliklinische psychiatrische patiënten met zwakbegaafdheid en/of lvb gekeken naar het voorkomen van psychiatrische stoornissen, de bruikbaarheid van meetinstrumenten, aard en ernst van psychiatrische symptomen en predictoren van uitkomsten van behandeling. Waar mogelijk werd een vergelijking gemaakt met poliklinische patiënten in de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Promovendus
Jannelien Wieland

Print