rom-instrumenten-voor-allochtonen

ROM-instrumenten voor allochtonen


Achtergrond en doelstelling
ROM-instrumenten zijn nog nauwelijks beschikbaar voor patiënten die de Nederlandse taal niet beheersen. Doel van dit project is om een basisset van ROM-instrumenten te vertalen en geschikt te maken voor afname bij Turks, Marokkaans-Arabisch of Berber sprekende patiënten. We voeren drie stappen uit: belangrijke vragenlijsten vertalen en cultureel aanpassen; de vertaalde vragenlijsten valideren; en resultaten van patiënten uit verschillende culturen onderling vergelijken.

Methode
Voor de SQ-48, SAPAS-SR, MASQ-D30 en LKV-55 wordt, na een professionele vertaling en terug vertaling, door een tweetalige hulpverlener een definitieve vertaling vastgesteld. De vertaalde vragenlijsten worden vervolgens afgenomen en gevalideerd bij 100 patiënten voor elke taalgroep. Als laatste stap worden behandelingen en uitkomsten voor de verschillende groepen patiënten vergeleken.

Promovendus
Viktória Kovacs

 

 

 

 

 

Print