rom-in-de-klinische-praktijk

ROM in de klinische praktijk


Achtergrond en doel
Het terugkoppelen van de uitkomsten van Routine Outcome Monitoring aan de behandelaar en de patiënt kan bijdragen aan een beter resultaat van de behandeling. Doel van dit project is om op basis van alle verzamelde informatie van behandelaren, testverpleegkundigen en patiënten een optimaal ROM testverslag te ontwikkelen voor gebruik in de behandeling.

Methode
Door middel van interviews in drie centra van GGZ Rivierduinen wordt nagegaan hoe het huidige ROM testverslag wordt gebruikt en welke aanpassingen er nodig zijn om het gebruik van ROM testresultaten bij het monitoren van de behandeling te stimuleren. Op basis van de interviews en een feedback ronde wordt een eerste versie van een nieuw ROM testverslag gemaakt, dat vervolgens voor feedback wordt voorgelegd aan de drie overige centra. Het nieuwe ROM testverslag zal vervolgens in de praktijk worden geëvalueerd.

Promovendus
Monique van Egmond

 

Print