rom-en-benchmarking

ROM en benchmarking


Achtergrond en doelstelling
Het gebruik van Routine Outcome Measurement voor Benchmarking in de GGZ wordt gehinderd door problemen in de onderlinge vergelijkbaarheid van instellingen, centra of afdelingen. Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in verschillen in case-mix en in factoren die de (on)vergelijkbaarheid tussen groepen bepalen. Het project moet bijdragen aan meer valide vergelijkingen tussen patiëntengroepen.

Methode
Voor de zes centra van GGZ Rivierduinen worden voor de periode 2007-2012 patiënt- en behandelkenmerken (EPD data) gekoppeld aan ROM-data. De gegevens worden gebruikt om de case-mix en behandeluitkomsten van centra onderling te vergelijken. De interpretatie van de uitkomsten wordt in focusgroepen met zorgmanagers en behandelaars nader geëvalueerd.

Promovendus
Liora Swaab

 

Print